Hướng dẫn cài đặt tiện ích mua hàng của Order Hàn Quốc

Cập nhật ngày 28/08/2021
                             • [MAC OS] Hướng dẫn cài đặt tiện ích và mua sắm Order Hàn Quốc


                              • [WINDOWN] Hướng dẫn cài đặt tiện ích và mua sắm Order Hàn Quốc

                              • - BƯỚC 1 : Tải tiện ích
                              •    Chọn "CÀI ĐẶT TIỆN ÍCH" ở mục trên cùng của website hoặc link cài đặt :

 Hướng dẫn cài đặt tiện ích mua hàng của Order Hàn Quốc
 Hướng dẫn cài đặt tiện ích mua hàng của Order Hàn Quốc


* BƯỚC 2: Giải nén tiện ích

 Hướng dẫn cài đặt tiện ích mua hàng của Order Hàn Quốc

MAC OS


 Hướng dẫn cài đặt tiện ích mua hàng của Order Hàn Quốc

Window 

 


 Hướng dẫn cài đặt tiện ích mua hàng của Order Hàn Quốc

* BƯỚC 3: Cài đặt tiện ích


 Hướng dẫn cài đặt tiện ích mua hàng của Order Hàn QuốcVà bạn đã hoàn thành cài đặt tiện ích mua hàng của ODHQ !!!!


  Hướng dẫn cài đặt tiện ích mua hàng của Order Hàn Quốc


* Chú ý: Trong trường hợp phiên bản tiện ích cũ, bạn xoá phiên bản này và tải phiên bản mới nhất từ website


 Hướng dẫn cài đặt tiện ích mua hàng của Order Hàn Quốc


Order Han Quoc - Logo