Chính sách hàng cấm nhập khẩu
  • - Order Hàn Quốc sẽ từ chối mua các mặt hàng thuộc danh mục cấm, trái với qui định pháp luật của Việt Nam.
  • - Trường hợp hàng điện tử, máy móc… Order Hàn Quốc không cam kết kiểm hàng theo tính năng hoặc thông số sản phẩm.
***Chú ý: Khiếu nại của khách hàng chỉ được giải quyết khi có thông tin (hình ảnh) đi kèm: tag mác, mã… sản phẩm khiếu nại, ảnh bao bì có mã bill của shop và hình ảnh của tất cả sản phẩm nhận được của shop đó và ảnh cân nặng. Nếu không có hình ảnh thì các khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Các chính sách khác:

Order Han Quoc - Logo